Ye 7 question ki hindi me meaning kya hai or isse kaise kar skte h
अधोलिखितपदेषु धातवः के सन्ति?

 
पदम्
करोति
पश्य
भवेत्
तिष्ठति

blah
  • 0
Ye Kya likha h
  • 1
222222e
  • 1
What are you looking for?