vilom kya hota hai ?

Hi TJ 12

Vilom kisi shabd ka opposite hota hai

jaise:-

yash --------  apyash

Cheers

Best of luck for your exams

 • 0

KISI SHABD KA VILOM US SHABD KE ARTH SE ULTE ARTH VALA HOTA HAI.

JAISE DIN-RAAT 

 


 • 1

 it is very easy

 • 0

 vilom kisi shabad ka oposition

 • 0

 opposite 

 • 2

vilom means opposite for ex:

Tall x  Short

Thick x  Thin

 • 2

kisi cheez ke ulte matlab ko vilom kahte hai jaise

din-raat

aaj-kal

dhan-nirdhan

 • 0

kisi word ke ulte matlab wala word. for eg.- din-raat , anuj-agraj , etc.

 • 0

 kisi shabd ka opposite..........

 • 0

Vilom ka arth hein kisee shabd ka vipritarthi shabd

 • 0
OPPOSITE OF WORDS IS CALLED AS  ' VILLOM  SOBD' IN HINDI 
FOR EXAMPLE ; 
DAY-NIGHT
HE-SHE
HUSBAND-WIFE.....ETC
 • 2
किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोमकहते है। जैसे-  सत्य-असत्य , ज्ञान - अज्ञान , नवीन -प्राचीनआदि। अत: विलोम का अर्थ है - उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाल़ा ।एक़ - दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोमकहलाते है । कु
 • 1
Oposite words
 • 1
Ulte shabd for eg: din-rat, mama-mame etc.......
 • 0
Opposite
 • 0
cry or weep
 • 0
Antonmys
 • 1
OPPOSITE
 • 1
vilom means the opposite of given word like sambhav - asambhav  sach - jhut etc
 • 1
vilom means opposite of 
 • 1
vilom means opposite
 • 1
What is the meaning of samanya kriya
 • 1
kisi shabd ya vakya ke viprit arth ke rup me jo shabd nirmithota hai ve vilom shabd kehlate hai.
eg:-
        manav X danav
 • 1
The word which gives opposite meaning of any word is called vilom
 • 0
Vilom means Antonyms or opposit words
 • 0
Vilom means antonyms or opposit words
 • 0
Opposite of a word is called as vilom for example -. Tall- small
Right - Wrong
 • 0
Opposite like hot -cold ,light -dark
 • 0
'Zindagi Ki Har Ek Pal Kitab hai' iska matlab kya hai?
 • 0
Vilom means the opposite words examples are big is the opposite of small
 • 0
Yes.i.m
 • 0
Friend,
Vilom means opposite
 • 0
Vilom means opposite words
 • 0
Vilom shabd means opposite words,for example,,kala-gora and so on
 • 0
Vipararthak shabd vilomkahalatee hai.Eg: din-raat, chota -bada
 • 0
kisi cheez ke ulte matlab ko vilom kahte hai.
 • 0
Opposite ex sick - healthy
 • 0
Joseph Kisi Sangya Shabd ki visheshta batata hai vah vilom kahlata hai
 • 0
Opposite
 • 0
Antonyms
Which is just opposite of that word which is given
 • 0
Opposite
 • 0
The opposite of any word is called Vilom
 • 0
? ????? ?? ???? ???? ?? - OPPOSITE


FOR EXAMPLE :--
?Day ? Night
?Light ?Dark
?Girl ? Boy

etc.

Regards
 • 0
Vilom means opposite of somwthing
 • 0
Vilom means opposite of something
 • 0
???-????? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ???????????????? ??? ??????? ??? : ?? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ????? ???, ????????????????? ?? ??????????? ???? ???? ??? ... ??:????????? ???? ??- ????? ?? ?????? ???? ???? ????????????????? ???? ????????? ???? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???? ????
 • 1
What are you looking for?