sanbundhvachak sarvanaam aur nijvachak sarvanaam mein difference

sanbundvachak sarvanam do vakyao me smabhand lane ke liye istamal hote hai
jaise-jiski lathi uski bhass

​nijvachak sarvanam apne liye prayog hota hai
  • 0
nijvachak sarvanam apna kam ya apne ap karne wale kaam ko darshata hain jaise swain, apne ap, etc
sambandh vachak sarvanam do vyaktiyon ya shabdo ke beech ka sambandh darshata hain.
  • 1
निजवच सरवनम अपन काम आप अपन आपन वल कहम करतस हसै जस स्वैन, अपन आप।
sambandh vachak sarvanam do vyaktiyon ya shabdo ke beech ka sambandh darshata hain.nijvachak sarvanam apna kam ya apne ap karam wale ka kam darshata hain jaise swain, apne Ap, आदि।
sambandh vachak sarvanam do vyaktiyon ya shabdo ke beech ka sambandh darshata hain.nijvachak sarvanam apna kam ya apne ap karam wale ka kam darshata hain jaise swain, apne ap इत्यादि।
sambandh vachak sarvanam do vyaktiyon ya shabdo ke beech ka sambandh darshata hain।
  • 1
What???
  • 1
'[;l,m
  • 1
What are you looking for?